Hoogsensitieve kinderen ...

 

… en de vele vragen!


- Hoe leert mijn kind omgaan met alle indrukken die het opdoet?
- Hoe stel ik grenzen zonder boos te worden?
- Mijn kind wilt niet meer naar school, hij / zij loopt vast?
- Hoe kan ik op school uitleggen wat er met mijn kind aan de hand is?

      
Het is niet gemakkelijk om een Hoogsensitief kind op te voeden. Als ouder wordt je al gauw verleid om op een bepaalde manier te reageren, een manier die helaas de situatie alleen maar moeilijker maakt voor jouw kind en voor jezelf!
Er is duidelijk sprake van een verhoogde emotionele gevoeligheid, zo iets als, zich te veel open stellen voor indrukken en overprikkelingen. Dit is slechts één van de vele aspecten van Hoogsensitivieteit.

 

Hier onder volgen de kenmerken zoals de Amerikaanse psycholoog Elaine Aron die noemt in haar boek “ Het Hoogsensitieve kind “  

 

1. Kenmerken op lichamelijk gebied:


• veel zien, kleine veranderingen waarnemen
• graag 'langs de kant' staan om te observeren
• scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel 'hard' noemen
• geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
• intens reageren op lichamelijke pijn
• subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
• gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel 'fel' noemen


2. Kenmerken op emotioneel gebied:


• aanvoelen van stemmingen en emoties
• zich snel zorgen maken
• toetrekken naar kinderen die enigszins buiten 'de groep' vallen
• behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
• moeite hebben met veranderende omstandigheden
• de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
• tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
• inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
• niet van verrassingen houden
• op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
• niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

 

3. Kenmerken op mentaal gebied:


• een goed geheugen hebben
• voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
• snel van de ene gedachte naar de andere associëren
• diepzinnige vragen stellen
• eindeloos willen weten 'waarom'
• resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
• een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)
• kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
• moeite hebben met structureren en organiseren
• een hekel hebben aan oefenen en herhalen
• dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
• liever belevend lezen dan begrijpend lezen


4. Kenmerken op spiritueel gebied:


• eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
• vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
• zeer hechten aan de waarheid
• gericht zijn op liefde en vrede
• diep nadenken over levensvragen
• sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
• blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
• wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('mediator')

 

Voor meer informatie over kinderen en Hoogsensitiviteit kijk op de pagina van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen( LITSK )

 

Laatst aangepast (zaterdag, 05 februari 2011 15:29)